Blitz er et nødvendig onde. Jeg bruker SB800. Nikon sin bruksanvisning. Ken Rockwell om SB800.