Prosjektledelse

Pensumlitteratur:

Leveranseprosjektet,
Bjørn Engebretsen,
Tapir Akademisk Forlag

Tapir Akademisk Forlag, nettbutikk
Forelesningsserien for emnet Prosjektledelse ved HiO Høst 2014:
1. forelesning, Presentasjonsteknikk, kanskje et av de aller viktigste enkeltemnene for en suksessfull prosjektleder eller selger.
2. forelesning
3. forelesning
4. forelesning
5. forelesning
6. forelesning
7. forelesning
8. forelesning
9. forelesning
Estimering, hvordan estimere et resultat basert på et antall antagelser eller tidlige målinger
PFR Skjema, hvordan prosjektlederen kan presentere prosjektets fremdrift og aktuell situasjon
Prosjektets fremdriftsrapport
Prosjektledelse starter, innledning til emnet prosjektledelse og boken Leveranseprosjektet
SALG, en kort presentasjon av profesjonen systemsalg eller salg av større prosjekter over tid
Prosjektlederen, casebasert støttelitteratur
Eksamen 2009
Eksamen 2009 Kontinuasjon

Bakgrunnshistorier: Blant annet historien om hvordan man benytter Work Breakdown Structure prosessen på for eksempel et vannrenseanlegg.
Aktuelle elementer: Hvordan gjenbruke prosjektets minste eller største felles multiplum