Olje og Gass ProsessenPensumlitteratur:

Oil & Gas Production Handbook

Offshore Book
Emnebeskrivelse  
Forelesning 1 Begynnelsen Piper Alpha filmen
Forelesning 2 Drilling Boreteknologi    Wireline utstyr 
Forelesning 3 Inlet systemet Tore(c)SepA  Tore(c)Sep B    Tore(c)Trap    Tore(c) Hydrosykloner
Forelesning 4 Prosessen  Tracero    Gas Lift  
Forelesning 5 Olje og gass komposisjon  
Forelesning 6 Utility  
Forelesning 7 installasjonen  
Forelesning 8 Transport og raffinering  
Forelesning 9 Power Generation  
Forelesning 10 Metering