Your Company Logo Here

Telefon kontor (+47) 90883329

Om Cybernetics

Cybernetics er startet som et selskap for seminarer, kursvirksomhet og generell undervisning.

 

Erfaring innenfor undervisning

Bjørn Engebretsen har i de senere årene arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Fagområdet er alle sider ved automatisering og instrumentering og prosjektledelse. Dette har blant annet resultert i bøkene Anleggsteknikk og Leveranseprosjektet som begge er utgitt ved Tapir Akademisk Forlag og benyttes i undervisning ved HiO og Fagskolen i Oslo.

Erfaring fra industri og Offshore virksomhet

  • Bjørn Engebretsen har arbeidet neste tyve år i selskapene SAAS, Solberg & Andersen as, ABB Industri og Offshore, Sønnico Process Control, ElinEx og Sintef avd.48. Dette har gitt en omfattende erfaring innenfor alle aspekter ved automatisering og instrumentering samt prosjektledelse.

Bildet viser Petrojarl I under bygging ved Nippon Kokan, NKK verftet i Tokyo